Reklamní zápis v navigaci

Zobrazíte se uživatelům navigace Garmin

Zobrazujte se na mapě ve všech navigacích značky Garmin v ČR. Buďte tam, kde Vás klienti potřebují. Zápis do navigací je vhodný pro oblasti podnikání, které mají informační přínos při běžném použití navigace (např. obory auto-moto, ubytovací a gastronomické, nákupní centra a obchody, zdravotnické služby, služby finančního sektoru, sportovní a relaxační centra, aj.)

Produkt lze zakoupit pouze k Online prezentaci nebo k Webu.
Cena produktu: 2 000 Kč

Zápis v navigaci Garmin

Zápis v navigaci Garmin

Účinná prezentace

Zápis do navigace Garmin funguje jako prezentace společnosti a jejích služeb. Zpřístupní firmu velkému počtu uživatelů navigace Garmin. Vyniknete před konkurencí, a především se jedná o neagresivní formu propagace.

Začni psát a pak stiskni Enter pro zahájení vyhledávání