Co dělat když začínáte podnikat a máte omezený rozpočet na reklamu – 2. díl

 In Blog

V prvním dílu jste se dočetli o tom, na jaké základní otázky by začínající podnikatel měl umět odpovědět, ale ne vždy tomu tak je. Druhý díl je věnován on-line prezentaci, bez které se dnes podnikatel jen těžko obejde. Dozvíte se řadu dobrých rad, které by měl začínající podnikatel vědět.

Nespoléhejte se na jediný způsob propagace

Omezený rozpočet strašně svádí k volbě „to jediného, správného a funkčního způsobu“, jak oslovit potenciální zákazníky. V naší praxi Agentury Najisto často vídáme, jak zákazníci z řad malých a středních podnikatelů, podlehnou – obrazně řečeno – kouzlu jediné univerzální magické hůlky.

V souvislosti s internetem je vždy nutné uvažovat o čtyřech základních prvcích celého řešení vaší propagace, které však jedna bez druhé nejsou funkční:

Webová přítomnost

… vaší výkladní skříně, prodejny, či show roomu na Internetu. Základem jsou dnes funkční webové stránky a oborově orientované katalogy. V rámci omezeného rozpočtu lze dnes tyto základní prvky pořídit zdarma a ve vysoké kvalitě, často stačí pár kliknutí. Z celosvětově nejlepších produktů na tvorbu vlastních www stránek je asi možné jmenovat Weby Google či český Webnode. Z katalogů potom například Najisto.cz.

V dnešní době je nutné uvažovat i o dalších formách webové přítomnosti, např. formou profilu vaší firmy v sociálních sítích (dnes největší je všudypřítomný Facebook), či videokanálu na YouTube.

Které části volit? Odpověď naleznete v úvahách o základních otázkách svého podnikání, které jsme uváděli v minulém díle seriálu.

Pár dobrých rad:

 • méně je někdy více – nezahlcujte návštěvníky svojí prezentace přemírou textu, technických detailů apod. Taková prezentace spíš odrazuje.
 • používejte vizuální prvky – uživatelé dnes stránky „nestudují“, ale obvykle po nich „přeletí očima“. Často na stránce stráví jen několik vteřin, než se rozhodnou, kam kliknou dál. Krátké bloky textu s odrážkami, obrázky, jednoduchá schémata, ikony – to vše uživateli zjednodušuje orientaci.
 • nebojte se moderních prvků, jako je video. Profesionálně vypadající videovizitku, vtipně a výstižně představující vaší firmu, je možné překvapivě vytvořit s pomocí běžného domácího počítače a videokamery, kterou natáčíte svoje zážitky z dovolené. Nebojte se experimentovat.

Návštěvníci prezentace

Zde nutně řešíte, kde získáte a jakým způsobem přivedete – zdůrazňuji – ty správné – uživatele internetu – vaše potenciální zákazníky – na vaši prezentaci.

Nejpoužívanějším způsobem, dostupným pro malé a střední podniky, jsou dnes internetové vyhledávače. Na českém internetu dnes kralují Google a český Seznam. Když uživatelé internetu hledají nějakou informaci, tyto vyhledávače se jim snaží zobrazit odkazy, nejlépe odpovídající tomu, co uživatel hledá. V této části se pak hovoří o tzv:

 • přirozených výsledcích vyhledávání, tj. ty odkazy, které vyhledávač našel „sám“. Aby se odkaz na vaši prezentaci zobrazoval v této části výsledků, musíte řešit velmi složitou úlohu tzv. optimalizaci stránek pro vyhledávače – SEO. Tuto úlohu bohužel není možné zvládnout bez odborné pomoci, která je navíc poměrně drahá a z našeho omezeného rozpočtu ukrajuje významný díl.
 • placených odkazech – tzv. PPC reklamě. Jedná se o krátké textové inzeráty, motivující uživatele internetu k návštěvě vaší prezentace. V této části můžu doporučit zejména Google AdWords.

Každopádně: reklama ve vyhledávačích je dobrá když:

 • vaši potenciální zákazníci „vědí, co hledají“, tj. jsou schopni napsat do vyhledávače dotaz. Pokud prodáváte produkt nebo službu, která je na trhu nová a unikátní, často je tento druh propagace neúčinný, protože uživatel „vlastně neví, jak se zeptat“
 • vaše produkty a služby jsou vyhledávány v určitém objemu. Pokud vyrábíte cosi velmi speciálního – třeba mostní konstrukce, je málo uživatelů, kteří toto vůbec hledají. V těchto případech je opět obtížné přivést pomocí PPC na vaše stánky dostatečný počet potenciálních zákazníků.
 • váš obor podnikání je přiměřeně konkurenční. Bohužel, dnešní poptávka po tomto druhu propagace některých oborech vyhnala ceny PPC tak vysoko, že při omezeném rozpočtu, který na startu máme, je obtížně dostupná.

Kromě reklamy ve vyhledávačích dnes velikou renesanci zažívá tzv. direct mail, tj. rozesílání reklamních sdělení mailem. V době minulé způsob propagace mezi uživateli neoblíbený, protože obtěžoval obrovským množstvím nevyžádaných mailů. Na druhou stranu, dnešní direct mailingové služby tuto otázku řeší poměrně elegantně a motivují příjemce propagačního mailu k tomu, aby si jej přečetl. Umožňují používat vaši databázi kontaktů, např. český Mailkit.eu, či má vlastní databázi, např. emailing.cz. Nám se direct mail v Agentuře Najisto jeví jako vysoce efektivní nástroj přivedení velkého počtu „těch správných“ uživatelů na vaši prezentaci a vnímáme jej jako službu s velkou budoucností.

Jedno základní pravidlo direct mailu: příjemci sdělení smíte zaslat propagační mail pouze tehdy, když vám – nebo provozovateli direct mailové služby – toto daný uživatel povolil… a vždy musíte mít jednoduchý způsob, jak tento souhlas může příjemce kdykoli zrušit. Porušení tohoto pravidla je tvrdě penalizováno provozovateli mailových schránek a může se vám stát, že potom ze svého mailu už „nikomu nic“ nepošlete.

Akce zákazníka

Dobře si rozmyslete, co vlastně chcete, aby potenciální zákazník po příchodu do vašeho internetového showroomu vlastně udělal.

 • Má vám zavolat?
 • Chcete, aby vám nechal vzkaz?
 • Nebo aby si stáhnul zdarma váš ceník?
 • Nebo si objednal testovací jízdu?

Této kýžené akci potom musíte podřídit jednotlivé části řešení: obsah a strukturu vašich webových stránek, texty i grafiku propagačních sdělení apod.

Vyhodnocování

Jak budete vyhodnocovat, úspěšnost celého řešení? Co budete měřit?

Dnes asi nejdostupnější je používání nástroje Google Analytics, které jsou zdarma a poskytují velmi rozmanité možnosti měření a vyhodnocování.

Jak už jsme zmiňovali, jedno bez druhého není samo o sobě funkční. Pokud vytvoříte, nebo si necháte vyrobit nové webové stránky, a neřešíte, jak na ně dostanete ty správné uživatele, a co vlastně chcete, aby ti uživatelé na vašich stránkách udělali, a nemáte, jak to vyhodnotit, pak tato investice téměř jistě přijde vniveč.

Recent Posts

Začni psát a pak stiskni Enter pro zahájení vyhledávání