Banner je mrtev, ať žije banner!

Banner je mrtev! Ať žijí jiné formy internetové prezentace! Takhle by mohl znít jeden z aktuálních výkřiků internetové reklamy. Jaký je momentálně význam i efekt banneru ve světě internetové propagace? My v Agentuře Najisto říkáme bannerům rozhodné ano. Hledáním těch nejlepších možností pro své zákazníky jsme si potvrdili, že správně použita a kombinovaná bannerová reklama je účinným řešením propagace malých a středních podnikatelských subjektů pro určité účely, to vše s ohledem na možnosti jejich rozpočtu.

Pohled do nedávné historie

Banner jako jeden z nejstarších reklamních formátů, používaný na internetu, byl v minulosti dostupný jen velkým korporacím. V té době (90. léta) byla bannerová reklama – umístění grafického reklamního sdělení na webovou stránku – jedním z nejoblíbenějších řešení internetové prezentace. Tento propagační nástroj měl však řadu nevýhod, pro kterou postupně ztrácel svoji popularitu. Největší je tzv. „bannerová slepota“: uživatelé se bannery, které na webových stránkách zabírali stále více a více prostoru, naučili jednoduše „nevidět“.

Historicky další z možností – v prostředí malých a středních podniků dnes nejvyhledávanější – je reklama ve vyhledávačích. Na rozdíl od bannerové reklamy není otravná (zobrazuje se jen tehdy, když uživatel „něco hledá“ na základě klíčových slov) a je tzv. „relevantní“: vyhledávače zobrazují pouze takovou reklamu, která souvisí s položeným dotazem. U placených odkazů ve vyhledávačích (PPC) navíc byly v minulosti vyzdvihovány kromě neinvazivnosti, také jako platební model: zobrazení je zdarma, platíte až za uživatelovo kliknutí.

A tak se začal se formovat trend odsouvání bannerové (display) reklamy na úkor modernějších a fungujících forem, které budou přivádět na naše webové stránky více „těch správných“ návštěvníků a přitom maximalizovat využití alokovaného rozpočtu.

Renesance v bannerové reklamě

Novou formu bannerové reklamy přinesla obsahová síť Google Display Network, která je součástí reklamního systému AdWords. Banner je systémem umisťován na „ty správné“ webové stránky nejen na základě výběru stránky inzerentem, ale též na základě zvolených klíčových slov, díky nimž banner „souvisí“ s obsahem dané webové stránky. A protože to celé je součástí AdWords, bannerová reklama se stala dostupnou i drobným podnikatelům a živnostníkům.

Efektivní online kampaň

Jednotlivé propagační nástroje se dnes natolik vzájemně přibližují, že už nelze jeden považovat za více a druhý za méně efektivní. Co musíte řešit je:

Cílení

Banner
Jde o to, jak dostat „správné“ reklamní sdělení k „těm správným“ příjemcům. Dnes reklamní systémy umožňují cílit podle:

 • Informací o uživateli (věk, pohlaví, zájmy apod.)
 • Klíčových slov
 • Umístění reklamy (kde se reklama zobrazuje)
 • Kdy se reklama uživateli zobrazuje (zda si uživatel prohlíží stránku, přehrává video či něco hledá)
 • Kde se uživatel nachází (využití geolokačních služeb)
 • Jaké zařízení používá (notebook, mobil, tablet)

Formát sdělení

Velmi důležitý prvek představuje způsob, jakým potenciálním zákazníkům reklamu podáte. Každá kampaň by měla splňovat jisté náležitosti, které ovlivňují její účinnost.

 • text
 • obrázek
 • animace
 • video
 • sms apod.

Platební metoda

Kampaně se dělí rovněž podle způsobu platby. Dle toho byste si měli zvolit vhodný typ reklamy a chytře tak uplatnit své investice.

 • Platba za zobrazení (někdy označovaná zkratkami CPT či CPM)
 • Platba za uživatelův proklik (označováno zkratkou CPC)
 • Přehrání videa/animace apod.

Tajemství úspěchu je v kombinaci

Kombinace jednotlivých druhů internetové prezentace je ideální možností, jak dosáhnout nejoptimálnějších výsledků. V našem Najisto Labu, který zkoumá a testuje propagační řešení pro drobné podnikatele a živnostníky, jsme se několikrát přesvědčili o tom, že ideální je správná a funkční kombinace takových prostředků, které budou generovat nové obchodní kontakty a poptávky po uváděných službách. A bannerová reklama je jedním z prostředků, které vhodnou kombinací s dalšími formami přinášejí zaručené úspěchy.

Banner je mrtev, ať žije banner nové generace

Přivítejte nový banner. Banner, který dokáže cílit a není otravný. Banner, který je levný, dostupný a abychom nezapomněli – je pořád jedním z nejefektivnějších formátů při budování značky. Umí totiž vyprávět příběh – příběh nového výrobku, zviditelňuje oproti konkurenci a staví vaši značku do povědomí zákazníků.

Začni psát a pak stiskni Enter pro zahájení vyhledávání